Οροι παροχής Υπηρεσιών

Terms of service fleet365

Μάιος 2018
Καλώς ορίσατε στη Fleet365, τον ιστότοπο και την ηλεκτρονική υπηρεσία της Fleet (“Group LFGLOBALSAT”, “εμείς” ή “εμείς”). Αυτή η σελίδα εξηγεί τους όρους με τους οποίους μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις διαδικτυακές ή/και κινητές υπηρεσίες, τον ιστότοπό μας και το λογισμικό που παρέχονται επί ή σε σχέση με την υπηρεσία (συλλογικά οι “Υπηρεσίες”). Με την πρόσβαση ή τη χρήση των Υπηρεσιών, δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών και τη συλλογή και χρήση των πληροφοριών σας όπως ορίζεται στην Πολιτική Απορρήτου μας  , είτε είστε εγγεγραμμένος είτε όχι χρήστη των Υπηρεσιών μας. Οι παρόντες Όροι Παροχής Υπηρεσιών ισχύουν για όλους τους επισκέπτες, τους χρήστες και άλλους που έχουν πρόσβαση στις Υπηρεσίες (“Χρήστες”).

Αυτοί οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών (οι “Όροι”) περιγράφουν τα νόμιμα δικαιώματα και τις ευθύνες σας όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες που παρέχονται από την LFGLOBALSAT, IKE.

 

 

Αποδοχή των όρων

Για να αποδεχτείτε τους Όρους πρέπει να είστε ενήλικοι. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους Όρους, μην χρησιμοποιείτε καμία από τις Υπηρεσίες μας. Μπορείτε να αποδεχτείτε τους Όρους κάνοντας εγγραφή στις Υπηρεσίες ή χρησιμοποιώντας πραγματικά τις Υπηρεσίες.

 

Περιγραφή Υπηρεσιών

Η Fleet365 μέλος της LFGLOBALSAT GROUP  παρέχει μια σειρά υπηρεσιών για διαδικτυακή τοποθεσία και παρακολούθηση περιουσιακών στοιχείων, ατόμων, οχημάτων, κατοικίδιων ζώων και άλλων αντικειμένων σε πραγματικό χρόνο, επισκόπηση ιστορικού ταξιδιού, γεωγραφικές ειδοποιήσεις, διαχείριση εργασιών πεδίου, επικοινωνία, υπολογισμός κόστους στόλου, κατανάλωση καυσίμου, προγραμματισμός συντήρησης οχημάτων, σχετικές εφαρμογές, εργαλεία και υπηρεσίες υποστήριξης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες για την παροχή λύσεων παρακολούθησης GPS για διάφορες κάθετες αγορές. Μπορείτε να συνδεθείτε με τις Υπηρεσίες χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο και εφαρμογές για κινητά που υποστηρίζονται από τις Υπηρεσίες. Είστε υπεύθυνοι για την απόκτηση πρόσβασης στο Διαδίκτυο και τον απαραίτητο εξοπλισμό για τη χρήση των Υπηρεσιών.

 

Πληρωμή

 

Τα τέλη υπηρεσιών χρεώνονται σε μηνιαία βάση, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ των Μερών. Οι υπηρεσίες χρεώνονται στην αρχή κάθε μήνα.

Όλες οι πληρωμές πρέπει να απαλλαγούν από τυχόν ισχύοντες φόρους και τέλη για τραπεζική μεταφορά (για πληρωμές που πραγματοποιούνται μέσω της τακτικής τραπεζικής μεταφοράς). Όλοι οι ισχύοντες φόροι (όπως ο ΦΠΑ) πρέπει να καταβληθούν από εσάς σύμφωνα με την τοπική σας νομοθεσία.

Η Fleet365 διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αλλάζει τα τέλη και τις χρεώσεις της κατά καιρούς με την προηγούμενη ειδοποίηση τουλάχιστον 30 ημερών πριν από την έναρξη ισχύος των αλλαγών, στέλνοντάς σας ένα email.

Χρησιμοποιώντας επεξεργαστές πληρωμών  τρίτων, συμφωνείτε με τους όρους παροχής υπηρεσιών τους.

Όλες οι χρεώσεις και οι χρεώσεις δεν επιστρέφονται, πράγμα που σημαίνει ότι δεν υπάρχουν επιστροφές χρημάτων ή πιστώσεις για περιόδους στις οποίες δεν χρησιμοποιήσατε τις Υπηρεσίες ή τις χρησιμοποιήσατε εν μέρει.

 

Προσωπικές πληροφορίες και απόρρητο

 

Τα προσωπικά στοιχεία που παρέχετε στη Navixy μέσω της Υπηρεσίας διέπονται από την Πολιτική απορρήτου της Fleet365 . Η εκλογή σας για χρήση της Υπηρεσίας υποδηλώνει την αποδοχή των όρων της Πολιτικής Απορρήτου της Fleet365. Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του ονόματος χρήστη, του κωδικού πρόσβασής σας και άλλων ευαίσθητων πληροφοριών.

 

Συνδρομή σε BETA Services

 

Ενδέχεται να προσφέρουμε ορισμένες Υπηρεσίες ως κλειστές ή ανοικτές υπηρεσίες beta («Υπηρεσία Beta» ή «Υπηρεσίες Beta») με σκοπό τον έλεγχο και την αξιολόγηση. Συμφωνείτε ότι έχουμε το δικαίωμα να καθορίσουμε το χρονικό διάστημα για τον έλεγχο και την αξιολόγηση των Υπηρεσιών Beta. Θα είμαστε ο μόνος κριτής για την επιτυχία τέτοιων δοκιμών και για την απόφαση, εάν υπάρχει, να προσφέρουμε τις υπηρεσίες Beta ως εμπορικές υπηρεσίες. Διατηρούμε το δικαίωμα να διακόψουμε πλήρως ή μερικώς την προσφορά των Υπηρεσιών Beta με ή χωρίς ειδοποίηση προς εσάς. Συμφωνείτε ότι η Navixy δεν θα είναι υπεύθυνη έναντι σας ή έναντι τρίτου για οποιαδήποτε βλάβη που σχετίζεται, προκύπτει ή προκαλείται από την τροποποίηση, αναστολή ή διακοπή οποιασδήποτε από τις Υπηρεσίες Beta για οποιονδήποτε λόγο.

 

Τροποποιήσεις στις Υπηρεσίες

 

Η Fleet365 διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τις Υπηρεσίες της ή οποιοδήποτε μέρος των Υπηρεσιών κατά καιρούς χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, συμπεριλαμβανομένων:

  1. μετονομασία των Υπηρεσιών Fleet365 κατά την απόλυτη κρίση της.
  2. παύση παροχής ή διακοπή της ανάπτυξης οποιασδήποτε συγκεκριμένης Υπηρεσίας Fleet365 ή τμήματος ή στοιχείου των Υπηρεσιών προσωρινά ή μόνιμα ·
  3. λήψη μέτρων που είναι απαραίτητα για τη διατήρηση των δικαιωμάτων του Fleet365 σε οποιαδήποτε χρήση των υπηρεσιών Fleet365 που μπορεί εύλογα να ερμηνευθεί ως παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του Fleet365 ή παράνομη δραστηριότητα.

Εάν συνεχίσετε τη χρήση των Υπηρεσιών Fleet365, ή οποιουδήποτε μέρους ή στοιχείου αυτών, μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος μιας τροποποίησης θα δηλώνει τη συγκατάθεσή της για τις τροποποιήσεις.

 

Απαγορευμένες Δραστηριότητες

 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες Fleet365 για σκοπούς που προσδιορίζονται στους παρόντες Όρους και την ισχύουσα νομοθεσία. Δεν επιτρέπεται:

  1. χρησιμοποιήστε τις Υπηρεσίες Fleet365 ή οποιοδήποτε μέρος ή στοιχείο των Υπηρεσιών για να διαπράξετε έγκλημα, παραβιάσετε οποιαδήποτε ισχύουσα νομοθεσία ή παρασύρετε ή καλέσετε άλλους να πραγματοποιήσουν τέτοιες παράνομες ενέργειες ·
  2. αντιγραφή, αντιγραφή, διανομή, τροποποίηση, προσαρμογή, hack, δημιουργία παράγωγων έργων, αντιστροφή μηχανικών ή αποσυμπίεση των Υπηρεσιών Fleet365 ή οποιουδήποτε μέρους ή στοιχείου αυτών, ή προσπάθεια εξαγωγής του πηγαίου κώδικα αυτών.

Η Fleet365 δεν επιτρέπει κρυφή παρακολούθηση ή παρακολούθηση ατόμου χωρίς την άδειά του/της ή περιουσιακών στοιχείων χωρίς την άδεια του ιδιοκτήτη.

 

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

 

Οι Υπηρεσίες Fleet365, τα Fleet365 Materials, οι εμπορικές επωνυμίες και τα εμπορικά σήματα Fleet365 και οποιαδήποτε μέρη ή στοιχεία ανήκουν και λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο από τη Fleet365. Τα Fleet365 Materials και οποιοδήποτε μέρος των Υπηρεσιών Fleet365 προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά ενδύματα, εμπορικά μυστικά και νόμους περί εμπορικών σημάτων, διεθνείς συμβάσεις και συνθήκες, καθώς και όλους τους άλλους σχετικούς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και δικαιωμάτων ιδιοκτησίας.

Η χρήση των Υπηρεσιών Fleet365 και των Υλικών Fleet365, καθώς και οποιωνδήποτε μερών ή στοιχείων δεν σας παρέχει κανένα δικαίωμα ιδιοκτησίας ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Η Fleet365 διατηρεί όλα τα δικαιώματα στις Υπηρεσίες Fleet365, στα Fleet365 Materials και στα εμπορικά ονόματα και εμπορικά σήματα Fleet365 που δεν παραχωρούνται ρητά στους Όρους.

 

Αποζημίωση

 

Συμφωνείτε να υπερασπίζεστε, να αποζημιώνετε και να κρατάτε ακίνδυνη τη LFGLOBALSAT IKE και τις θυγατρικές της, και τους αντίστοιχους διευθυντές, αξιωματικούς, υπαλλήλους και αντιπροσώπους τους, από οποιεσδήποτε αξιώσεις, απώλειες, ζημιές, υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών δικηγόρου, που προκύπτουν από τη χρήση ή την κακή χρήση των Υπηρεσιών Fleet365 , Υλικά Fleet365, παραστάσεις που έγιναν στο Fleet365, στις θυγατρικές του ή/και σε τρίτα μέρη, παραβίαση αυτών των Όρων, παραβίαση των δικαιωμάτων οποιουδήποτε άλλου προσώπου ή οντότητας, ή οποιαδήποτε παραβίαση των προηγούμενων δηλώσεων, εγγυήσεων και συμβάσεων. Η Fleet365 διατηρεί το δικαίωμα, με δικά της έξοδα, να αναλάβει την αποκλειστική υπεράσπιση και έλεγχο οποιουδήποτε ζητήματος για το οποίο απαιτείται να αποζημιώσετε τη Fleet365 και συμφωνείτε να συνεργαστείτε με την υπεράσπιση αυτών των αξιώσεων.

 

Αποποίηση Εγγυήσεων

 

ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΧΕΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟ. ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΒΑΣΗ ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ. Η FLEET365 ΑΠΟΡΡΠΤΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΑΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΕ ΣΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΟ ΣΚΟΠΟ. Η FLEET365 ΔΕΝ  ΕΓΓΥΗTE ΟΤΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΔΕΝ  ΘΑ ΕΧΟΥΝ   ΔΙΑΚΟΠΕΣ, ΑΜΕΣΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, Η ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ  ΛΑΘΟΣ. ΧΡΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΤΕΒΑΣΜΕΝΟΥ  ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ  ΚΑΙ ΘΑ ΥΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  ΜΑΣ Η ΤΟ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ  ΥΛΙΚΟΥ. ΚΑΜΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ, ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΓΡΑΠΤΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΑΠΟ  ΕΣΑΣ Η ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΣ FLEET365 ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΔΕΚΤΗ  ΑΠΟ ΤΗ FLEET365, ΕΚΤΟΣ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

 

ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ Η FLEET365 ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΕΠΕΙΑ, ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ, ΕΜΠΕΙΡΙΑ, ΕΙΔΙΚΗ, ΠΙΣΤΟΤΙΚΗ, H ΑΛΛΗ ΖΗΜΙΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ή ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΗΣΕ Η ΧΡΗΣΗ Η Η ΑΝΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΘΗΚΑΤΕ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΑΣ ΖΗΜΙΑΣ.

 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ

 

Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ σας και της FLEET365 για θέματα που καθορίζονται στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών ή σε σχέση με αυτούς, και τη FLEET365 και θα λάβουμε όλα τα μέτρα για την επίλυσή τους μέσω διαπραγματεύσεων.

Εάν δεν επιλυθεί κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, οι διαφορές θα επιλυθούν στο δικαστήριο που ορίζεται από τη FLEET365.

 

Back to top
My account
Δωρεάν Δοκιμή
Χρηματοδότηση Gps
GPS VIDEO