Προστασία Τραπεζών

Banking and Insurance gps tracker app

Αλληλεπιδράστε με τα  ΑΤΜ , τα Ιδιαίτερα Μηχανήματα
και τους Υπαλλήλους  για προστασία και ανάκτηση αγαθών…

Δεν έχει σημασία αν το αντικείμενο προστασίας είναι το ΑΤΜ ή τα φορτηγά Χρηματαποστολής ή μια τσάντα με χρήματα ή ακόμα και ο υπάλληλος.  Η   Fleet365  GpsTracker™  διαθέτει τα κατάλληλα συστήματα εντοπισμού, που  σας προστατεύουν  από σχεδόν κάθε είδους παραβίαση. Ανιχνεύουν αυτόματα την επίθεση και ενεργοποιούν το προηγμένο σύστημα παρακολούθησης της Fleet365.

Προστασία Τραπεζών / ΑΤΜ και Υπαλλήλων / Διασφάλιση Ενημέρωσης

Fleet365  GpsTracker™

 

To Fleet365  GpsTracker™ είναι μια πλήρως αυτόματη λύση που ειδοποιεί αθόρυβα και αμέσως τoυς Διαχειριστές για την παραβίαση που  συμβαίνει. To Fleet365  GpsTracker™ παρακολουθεί το ATM ή το Cash Machine,  και τους εγκληματίες  με τα χρήματα κατά τη διαφυγή τους. Διαθέτει πολλαπλά στάδια ενεργοποίησης και Γεω γραφικά όρια που επιθυμείτε

Προστασία Τραπεζών

Προστασία Τραπεζών

Συνεχής Επίβλεψη

 Τα μηχανήματα μας είναι παραμετροποιήσιμα και ειδικά διαμορφωμένα για το ολοκληρωμένο Τραπεζικό Σύστημα.

Κάμερες στα οχήματα Χρηματαποστολών
Αναγνώριση Οδηγού και Υπαλλήλου
Ακινητοποίηση Οχήματος
Ψηφιακή Αναγνώριση & Υπογραφή
Σχεδίαση Χαρτών- Περιφράξεων
Ακαριαία Αναφορά

Περισσότερες Πληροφορίες και Δυνατότητες κατόπιν Πιστοποίησης Τράπεζας / Κλείστε Ραντεβού

Back to top
My account
Δωρεάν Δοκιμή
Χρηματοδότηση Gps
GPS VIDEO